Information Screens

What do Information and Wayfinding Screens Provide?

You can use the information screens in order to update and guide your employees and customers in public areas, to publish current campaign and advertising announcements with interesting digital content.

Your content is always up to date

With centralized content management, you can update your campaigns and announcements at any time and deliver your messages to your target audience in the most effective way with high quality content.

Interactive experience with touch screens

Let your customers access information they're looking for quickly and practically. You can also enhance brand image by improving the store experience

Where is it used?

Retail

Pixage provides digital signage, video analytics, sensors solutions and real time retail analytics which create interactive experience and provide business critical information for the marketers and retailers.

More Information

SME

Pixage One is a digital signage solution that enables you to quickly transform your displays into a digital platform without additional installation costs.

More Information

Sample Projects

Emaar Shopping Center

Wayfinding Screens

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.