Interactive Display Solutions

What does the Interactive Display Solutions provide?

Digitalized Experience

With interactive display solutions, you can offer more than a message and invite your visitors to a digital experience.

Quick and Easy Access

With the touch screens, your visitors can practically get any data they are looking for.

Instant Reporting

With interactive screens, you can give your customers the opportunity to provide feedback and you can transform comments into action instantly.

Where is it used?

Retail

Pixage provides digital signage, video analytics, sensors solutions and real time retail analytics which create interactive experience and provide business critical information for the marketers and retailers.

More Information

Sample Projects

Tofaş Dijital Showroom

Emaar AVM

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.