Meeting Room

What does the Meeting Room Solution Provide?


With Office 365 and Outlook integrations, you can display meeting rooms' availability, meeting details, and desired images when there is no meeting.

Increases Productivity

Using the screens, effortlessly find empty rooms and prevent the meetings being interrupted.

Cloud Based Synchronization

Instantly update the meeting room screens with Office 365, Exchange and Outlook integrations.

Modular and Scalable Structure

Keep up with changes thanks to the easy-to-implement and expandable infrastructure when you want to add new displays.

Where is it used?

SME

Pixage One is a digital signage solution that enables you to quickly transform your displays into a digital platform without additional installation costs.

More Information

Sample projects

Allianz

Allianz

Divan

Maysan Mando

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.