Menuboard

What does Menuboard Provide?

Easily Update Your Menus

You can instantly refresh your menus and create up-to-date designs for special occasions.

Make a Difference

Menuboard screens increase brand image and differentiate you from the rest of competition. It also makes things easier both for the staff and customers.

Reduce Perceived Waiting Time

You can interact with your customers, and shorten their perceived waiting times

Where is it used?

Retail

Pixage provides digital signage, video analytics, sensors solutions and real time retail analytics which create interactive experience and provide business critical information for the marketers and retailers.

More Information

Sample Projects

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.