Survey

What Does the Survey Solution Provide?

Increase productivity with the survey solution designed to obtain feedback on your products or services.

Easy to Use

You can easily create your survey page by choosing one of our ready-to-use designs

Centralized management

You can manage surveys on all your screens centrally and update the survey content and designs instantly.

Instant Reporting

You can instantly view the results of your survey and transform customer feedback into action.

Where is it used?

SME

Pixage One is a digital signage solution that enables you to quickly transform your displays into a digital platform without additional installation costs.

More Information

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.