SECTORSSME

Pixage One is a digital signage solution that enables you to quickly transform your displays into a digital platform without additional installation costs.

The Easiest Way to Manage Your Screens

It’s easy, fast and cost effective
You can easily prepare all your screens and start streaming without extra installation and agency costs.You can publish your content in three steps:

Advantages

Installation in Seconds

There is no need for site survey. You can save the time and money you would have to spend on installation

Application Market

For remarkable content, all you have to do is choose the app that suits you.

Create Your Own Application

Create your own application with the software library, create the solution you want

Always be in control

You can manage your content via tablets and smartphones

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.