Consultancy service

KoçSistem's consultancy services provide you with the right solutions to increase your productivity and take you one step further for the technological transformation of your company. With its expert personel, KoçSistem examines all of your technological solutions and methodologies and helps you to implement the most appropriate solutions for your business in the fastest way.

Software and R&D Service

Pixage has been prepared in a flexible structure that will meet all your needs.We offer the most suitable software solutions for your business needs with the ability to integrate with all varying content sources and databases.

Hardware Service

We meet all the hardware needs with LCD and LED displays, image transfer devices, players, etc

System and Infrastructure Installation

With its expert technical support and field teams KoçSistem meets all your all infrastructure, hardware installation, and system setup needs in Turkey and abroad. In addition, as KoçSistem, we provide secure services in our own cloud environments

Technical Service Support

We are ready to support you for all your demands and problems with our service network and experienced personnel in 81 provinces nationwide Turkey.

Remote Support and Monitoring

With the support of remote monitoring, we instantly detect any problems that may occur on your screens and solve them.

Broadcast Management Service

With our professional broadcasting team, we ensure that your entire broadcast flow is kept up-to-date with accurate planning, such as getting your content ready for broadcasting, scheduling, and detailed content broadcast reporting.

Agency Service

Continuous content support thorugh a dedicated team responsible from content creation
By creating up-to-date content with our professional content team, we ensure that your broadcast flow is always interesting. In addition, we make your corporate content suitable for screens with graphic designs

Contact Us

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıdasıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.